Lastryko Warszawa – schody i posadzki

Posadzki z lastryko w niemal każdym przypadku nadają się do renowacji, co bierze się za wysoką wadę tego rodzaju podłogi. Renowacja polega na frezowaniu, szlifowaniu i polerowaniu powierzchni, budowane są jedynie fragmenty posadzki wykonanej z kolejnych produktów, które należy zastąpić nowym lastrykiem. Powszechnie używamy metodę szlifowania „na sucho”, która daje uniknąć mokrego szlamu kłopotliwego dla mieszkańców. Maszyny do ostatniego dane urządzone są w dobre pochłaniacze pyłów, dzięki czemu zapylenie jest wyłącznie podczas szlifowania podstopnic schodowych.

Dzięki swojej budowie posadzka lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze nasuwa się renowacji, podczas której otrzymuje się całkiem nową, wzmocnioną oraz prostą do mieszkania w czystości powierzchnię. Renowacja posadzki z pełniejsza polega na frezowaniu, szlifowaniu i czyszczeniu powierzchni, budowane są jedynie fragmenty posadzki zbudowanej z kolejnych środków, jakie należy zastąpić nowym lastrykiem.

Posadzka lastryko po wyszlifowaniu także dobrze impregnacji, dzięki bardzo gładkiej powierzchni (zamknięte pory) bardzo płynnie i mało przyjmuje się trwać w nienagannej czystości. Wystarczy jedynie przestrzegać paru zasad wymienionych poniżej:

-częste leczenie z ziemie zabrudzeń lotnych, takich jak piasek, kurz czy pył;
-okresowe mycie posadzki płynem na podstawie alkoholu czy tąż wodą;
-stosowanie mopów płaskich z mikrofibry z często wymienianą wodą;
-nie ma konieczności kupowania żadnych innych preparatów nabłyszczających, ochronnych, doczyszczających, itp.

Doskonałym sposobem pielęgnacji posadzki lastrykowej jest liczne jej czyszczenie i zamiatanie. Piasek, a zwłaszcza błoto śniegowe (zawierające sól lub chlorek sodu) są bardzo destruktywne dla lastryka. Zarządzamy swoim Użytkownikom stosowanie mat wejściowych chroniących powierzchnię przed zniszczeniami.

Mycie lastryka powinno stanowić poprzedzone odkurzeniem posadzki. Poleca się stosowanie płynów o neutralnym ph na podstawie alkoholu. Do roztworu powinno się używać zimnej wody oraz dozować preparat według zaleceń producenta. Ponadto warto co 3–4 mycia zwolnić ze materiałów czyszczących i umyć wyłącznie wodą. Do czyszczenia najlepiej stosować mopy płaskie (zgoda z mikrofibry). Mopy sznurkowe brudzą podstopnice i cokoły. Należy także myśleć o częstej wymianie roztworu w wiadrze.

Często popełnianym błędem jest branie różnych past nabłyszczających. Tłuste powłoki utrwalają brud, podłoga ciemnieje i trudniej jest utrzymać ją w czystości.

Projektując nową posadzkę, jesteśmy do wyboru wiele rodzajów kolorystycznych kruszywa czy samego cementu. Dzięki temu potrafimy puścić wodze umiejętności i zaprojektować unikalny wzór, który będzie spełniał Państwa oczekiwania. Jednymi ograniczeniami są warunki techniczne wykonania takiej posadzki, czyli grubość min. 3 cm, i miejsca dylatacyjne, jakie nie powinny być niebezpieczniejsze niż 3 m2.

Posadzki lastryko, znane z lat, dzięki nowoczesnym metodom renowacji będą także dużo długo to w własnym otoczeniu, i dzięki dostępności coraz to nowoczesnych kruszyw, cementów oraz barwników będą brane z osiągnięciem w dużo nowych inwestycjach.

Mech-Bud Grzegorz Pieńkos – Schody i posadzki lastryko Warszawa – szlifowanie i renowacja lastryko
Gawartowa Wola 3A
05-085 Kampinos
NIP: 1250447903
REGON: 015418765
TEL: 608 050 831
email: firma.mechbud@gmail.com
https://mech-bud.net/schody-i-posadzki-lastryko-warszawa/